Så stærk er den første rykker

De færreste er klar over det, men du må faktisk godt sende din kunde til inkasso efter første rykker. Samtidig må du allerede på rykker 1 tage både rykkergebyr og renter. Hvor meget og hvordan du gør, kan du læse i denne artikel.

 

Det siger loven

Send første rykker Alle de gældende regler kan du finde i ”Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.” (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142962).

Loven siger, at du må opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse men dog maksimalt tre rykkergebyr vedr. den samme faktura. Du må gerne sende mere end tre rykkere, men du kan altså ikke pålægge mere end tre rykkergebyrer.

Derudover skal der gå minimum 10 dage mellem de enkelte rykkerskrivelser.

Men der står ingen steder i loven at man skal udstede to eller tre rykkere, før man kan sende folk til inkasso. Det kræver blot, at man på rykker 1 skriver at såfremt pengene ikke er modtaget senest 10 dage fra fremsendelsestidspunktet, vil sagen bliver videregivet til inkasso.

Se længere nede i denne artikel, hvilke tekster du kan skrive på din faktura og din rykker.

 

Gebyrer på første rykker

Du er altså berettiget til at opkræve 100 kroner inkl. moms på den første rykker. Men du har også siden 1. marts 2013 kunne opkræve et såkaldt kompensationsbeløb på 310 kroner inkl. moms, dog kun én gang i hele rykkerprocessen. Dette gælder dog kun for B2B-virksomheder (handel mellem to virksomheder).

Kompensationsgebyret er ifølge loven ”til dækning af inddrivelsesomkostninger i tilfælde af forsinket betaling”. Det er et gebyr som vi ofte ser virksomheder, glemmer at opkræve, måske fordi de færreste er klar over det.

Du er dermed berettiget til at pålægge sammenlagt 410 kroner på din første rykker samtidig med at du kan varsle inkasso.

 

Overvej en blød rykker inden du fremsender rykker 1

Inden du fremsender en rykker med 100 kroner i rykkergebyr og 310 kroner i kompensationsgebyr, er det en rigtig god idé at du starter med en venlig påmindelse om at du ikke har modtaget betalingen.

Det kan f.eks. være i form af en mail, hvor du gør opmærksom på den manglende betaling og måske vedhæfter den pågældende faktura eller et kontoudtog.

Det kan især være en god idé, hvis det er en kunde, du forventer skal komme tilbage i din virksomhed. Der kan jo være en god forklaring på, at fakturaen ikke blev betalt til tiden. Den kan være havnet i spam-filtret, bogholderen kan være syg, banken kan have it-problemer etc.

 

Renter på rykkeren

Udover et rykkergebyr og et kompensationsgebyr er du også berettiget til, jf. renteloven, at beregne renter af det forfaldne beløb.

Procesrenten (eller morarenten som den også kaldes) er p.t på 8,05% af det skyldige beløb.

 

Disse standardtekster kan hjælpe dig

Det er en rigtig god idé at kende til nogle basale tekster, som du kan skrive på din faktura og dine rykkere.Standard tekster du kan skrive på faktura

Fakturatekst
Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr. samt morarenter (med den sats renteloven fastsætter) fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker.

Påmindelse om manglende betaling
Jeg kan se at vi desværre ikke har modtaget din betaling af faktura xx med forfald xx-xx-xxxx.
Jeg vil blot sikre mig, at du har modtaget vores faktura, som du finder vedhæftet.

Jeg ser frem til at modtage din betaling.
Skulle din betaling have krydset denne påmindelse, beklager jeg ulejligheden.

Rykker 1 med inkassovarsel
Denne rykker er et varsel i henhold til inkassolovens § 10. Det skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra dags dato. Hvis det ikke sker, vil det kunne medføre yderligere omkostninger for Dem, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.

 

Konklusion

Du behøver ikke sende to eller tre rykkere, før du kan sende folk til inkasso. Du kan sagtens sende dit inkassovarsel med på første rykker.

Men det vil være god service at du sender en venlig betalingspåmindelse inden du sender rykkeren med inkassovarsel.

Inkassovarslet er meget vigtigt for at du efterfølgende kan sende din kunde videre til inkasso, så sørg for at have det med på rykkeren. På denne måde sikrer du at du får dine penge hurtigere.

_

Du kan benytte e-inkasso til at oprette og udsende rykkerskrivelser enten via SMS, mail eller almindelig post til dine skyldnere, læs mere om rykkere her >

2019-04-24T13:51:18+00:00