Forretningsbetingelser2020-09-29T10:53:18+00:00

Forretningsbetingelser

BETINGELSER OG VILKÅR

Forretningsbetingelser

BETINGELSER OG VILKÅR

Ved at benytte dig af e-inkasso Danmark ApS´ services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser som er gældende for:

e-inkasso Danmark ApS
Kilen 2
6330 Padborg
Telefon: 56 94 99 99
E-mail: info@e-inkasso.dk
CVR-nr. 36 06 52 06

Senest revideret 08. september 2017

Om e-inkasso

e-inkasso.dk drives af e-inkasso Danmark ApS og har til formål at hjælpe virksomheder med at inddrive og styre inddrivelsesprocessen på enten egne eller deres kunders tilgodehavender

Om produktet

e-inkasso Danmark ApS tilbyder et online rykker- og inkasso-system. Man starter med at oprette en bruger (login med mailadresse og password), og derefter en eller flere kreditor-profiler (virksomheder og/eller privatpersoner). Herefter har man mulighed for at oprette sager, og bruge det gratis rykkermodul (rykkere og inkassovarsler). Hvis man herudover autoriserer et betalingskort, eller får en licensaftale (for storkunder med over 50 sager om året), så bliver det muligt at tilkøbe de ydelser der evt. ikke er inkluderet fra starten (f.eks. åbning for PREMIUM funktioner på sager, som giver mulighed for at foretage uden- og indenretslig inddrivelse). Ønsker du derfor at bruge systemets funktioner fuldt ud, skal du tilkøbe disse funktioner – enten til en enkelt sag (Premium sag) eller som et abonnement/licens (kontakt os for priser), der åbner alle funktioner på det antal sager, som tilkøbet omfatter. Håndterer du inkasso for andre virksomheder, kræver det en dialog med e-inkasso Danmark ApS for at finde omfanget af en specialaftale om vores e-inkasso til bogholdere og revisorer, eller adgang til vores PRO version af systemet, som kan benyttes til fremmedinkasso af advokater og inkassoselskaber. Kontakt os for info, og tilbud på dette.

Brevservice betyder at e-inkasso printer, pakker, frankerer og sender dine dokumenter med post til modtager. Ved mail- og SMS-udsendelse af dokumenter til skyldner, forudsættes det, at du i dine egne forretningsbetingelser har indhentet dine kunders udtrykkelige samtykke til digital kommunikation.

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos e-inkasso Danmark ApS (herefter kaldet Sælger) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser.

Sælger har ret til at ændre i forretningsbetingelserne. De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden ved afkrydsning under tilmelding, før en aftale indgås mellem Sælger og Kunden. Det påhviler til enhver tid Kunden, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Sager oprettes og forfølges på eget ansvar. Det er, ifølge lovgivningen, ikke tilladt at forfølge sager, hvor skyldner har gjort indsigelse, med mindre at det kan sandsynliggøres, at der ikke er tvivl om fordringens eksistens og rigtighed. Det er Kundens eget ansvar at følge lovgivning og god inkassoskik og e-inkasso.dk påtager sig ikke noget ansvar for tekster, beregninger m.v., ligesom e-inkasso.dk ikke er ansvarlig for om brugeren får inddrevet sin gæld, hvorfor der ej heller ydes kompensation ved manglende inddrivelse.

Pris og betalingsbetingelser

Erhvervskunder (med CVRnr.): GRATIS bruger, profil og ubegrænset antal sager med rykkermodul. Pris for opgradering af sager til Premium (enkeltydelse), som åbner for alle funktioner på sagen; kr. 199,- pr. sag, eller køb af pakker med flere sager i, hvorved prisen sænkes. Herudover kan der være andre tilkøbsydelser, som f.eks. SMS, Brev, søgefunktioner mm., som alle kan tilkøbes ved behov.
Der tilkommer et mindre gebyr for betaling via kort, ved hver trækning.
Alle priser er ekskl. moms.

Privat (uden CVRnr.): Betalingskort skal være autoriseret, men det er gratis at bruge BASISudgaven (bruger, profil og ubegrænset antal sager med rykkermodul). Ønsker man at opgradere en sag til Premium (for at kunne bruge alle funktioner), så skal man godkende et køb på sit kort på kr. 249,- incl. moms eller køb af sagspakker hvorved billigere pris opnås. Herudover kan der være andre tilkøbsydelser, som f.eks. SMS, Brev, søgefunktioner mm., som alle kan tilkøbes ved behov. Der tilkommer et mindre gebyr for betaling via kort, ved hver trækning.

Alle priserne til kunder med et CVR-Nr. er angivet i danske kroner ekskl. moms og prisen ved salg af enkeltsager til private er angivet inklusiv moms. Sælger forbeholder os ret til at ændre priser på eksisterende abonnementer med varsel til abonnementets fornyelse.

Ved indgåelse af en abonnementsordning, giver kunden automatisk Sælger lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved kundens tilmeldte kreditkort, hvis der ikke på forhånd er aftalt fakturering på kredit.

Ved trækning på kundens kreditkort i forbindelse med abonnements fornyelse kan fakturaer kan også hentes i kontrolpanelet når man er logget ind.

Ved køb af enkeltydelser hæves beløbet på købers betalingskort med det samme. Faktura for disse køb kan hentes i kontrolpanelet når man er logget ind.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger/betalingsindstillinger”.

Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

Ved årligbetaling opnås en rabat. Betalte beløb refunderes ikke.

Mislighold

Udebliver en abonnementsbetaling (afvises/returneres betalingen), har Sælger ret til at lukke for kundens adgang til e-inkasso.dk. Kundens adgang genåbnes når betaling er modtaget og registreret.

Ved udeblivelse af betaling, sender Sælger kunden en rykkerskrivelse med pålagt rykkergebyr på kr. 150,- Betales første rykker ikke inden tidsfristen, opsiges et evt. abonnementet til fuld og endelig indfrielse, hvilket vil fremgå på rykker 2, som også er et varsel om inkasso.Der beregnes rente fra dagen efter forfaldsdato, og renten er 2,5 % pr. påbegyndt måned.

Rykkere, inkasso og lignende, fremsendes pr. mail og SMS til brugeren.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til e-inkasso.dk. En Kunde får adgang til e-Inkasso.dk ved at oprette en konto på www.e-inkasso.dk. Kundens adgang til Applikationen styres af kunden selv. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har Kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data.

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse

Du kan opsige et evt. abonnement på www.e-inkasso.dk under “Konto” (kræver at du er logget ind). Evt. forudindbetalt licens refunderes ikke. Sker der ikke en afmelding, forlænges aftalen uden yderligere varsel og abonnementsbeløb trækkes på kundens tilmeldte kreditkort jf. vilkår. Der kan være andre vilkår ved special-abonnementer. Disse vil fremgå af den kontrakt der er indgået med vores sælger.

Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i en form, der er identificerbar. Oplysningerne kan dog bruges i statistisk øjemed, videreudvikling af e-inkasso.dk og udvikling af nye produkter og services, hvor data i neutraliseret form danner grundlag for forbedrede eller nye ydelser og services.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan sælges til tredjemand enten som rådata eller i bearbejdet form og vil altid være med neutraliserede data.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til en hver tid fuld adgang til sin egen konto og alle kundens egne indtastede data Sælger kan i forbindelse med manglende overholdelse af forretningsbetingelser eller ved overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med brug af e-inkasso til enhver tid lukke kundens adgang til e-Inkasso.dk. Eventuel lukning meddeles kunden via mail.

Opdateringer og driftsstabilitet

Sælger forbeholder sig retten til uden varsel at opdatere og ændre på e-inkasso.dk. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til e-inkasso.dk, imens opdateringer foretages. Sælger tilstræber højest mulig driftsstabilitet for e-inkasso.dk, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Sælger forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, ved opdatering af til e-inkasso.dk eller når der bliver udviklet nye ydelser og services. Sælger forbeholder sig ligeledes retten til at sende oplysninger om relaterede ydelser og services, også for tredjemand, med ud i disse e-mails.

Ansvar

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og Sælger kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til e-inkasso.dk. Sælger er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Sælgers kontrol, herunder force majeure. Sælger hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Sælgers maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan, uanset årsagen, ikke overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af e-inkasso.dk.

Ophavsret

Medmindre andet er angivet, er e-inkasso Danmark ApS indehaver af ophavsretten til alt materiale på www.e-inkasso.dk, og materialet må ikke i nogen form bruges uden forudgående skriftligt samtykke.

Konkurrence og rettigheder

Alt software, design, arkitektur, tekst m.v. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt og krav om erstatning herfor vil finde sted. Sælger har rettigheder til softwaren. Sælger kan helt eller delvis overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Ændringer og opdateringer

Sælger kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Sælger skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Retten i Sønderborg som første instans.

 Fandt du ikke hvad du søgte? 

Se vores ofte stillede spørgsmål her. Der bl.a. spørgsmål og svar omkring inkasso, gæld og fogedretten.